Zjawisko zdalnego feminizmu – nowy wymiar równości w świecie pracy? Komentarz ekspertki

Zjawisko zdalnego feminizmu – nowy wymiar równości w świecie pracy? Komentarz ekspertki

W czasach postępującej cyfryzacji i zmieniającego się krajobrazu zawodowego praca zdalna i hybrydowa stały się szansą na większą równość płci. Wykluczenie komunikacyjne, sztywne godziny w firmach, wpływają na obniżenie aktywności zawodowej, a szczególnie matek oraz osób z obowiązkami rodzinnymi. Mężczyźni i kobiety w różny sposób patrzą na niestacjonarne formy pracy – nawet 80 proc. uczestniczek badania uważa możliwość wykonywania jej zdalnie lub hybrydowo za największy benefit, jaki może zaproponować pracodawca. Z kolei 68 proc. respondentek…

Więcej

Analityka pomaga zwiększyć odporność państw na negatywne skutki konfliktów

Analityka pomaga zwiększyć odporność państw na negatywne skutki konfliktów

Według najnowszych szacunków UNHCR do maja 2022 roku ponad 100 milionów osób na całym świecie zostało przesiedlonych w wyniku konfliktów i przemocy, a kolejne 313,5 miliona osób potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony. Aby uniknąć kolejnych ludzkich tragedii potrzebne jest ograniczenie konfliktów i zwiększenie stabilności państw. SAS, jeden z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji, podjął współpracę z pozarządową instytucją badawczą i edukacyjną Fund for Peace, w ramach której powstał Crisis Sensitivity Simulator…

Więcej