Branża IT wraca do biur – spadek liczby ogłoszeń oferujących pracę zdalną

Branża IT wraca do biur – spadek liczby ogłoszeń oferujących pracę zdalną, jednocześnie ciągłe wzrosty wynagrodzeń. Nowe dane No Fluff Jobs

W branży IT wciąż rosną wynagrodzenia, w pierwszym kwartale 2022 roku specjaliści(-tki) IT przy umowie B2B mogli zarobić od 15 do 21 tys. złotych netto + VAT, a w analogicznym okresie w 2023 roku już od 16,8 do 23,6 złotych netto + VAT. Jednocześnie odnotowano wyraźny spadek ofert z opcją pracy zdalnej – w pierwszym kwartale 2022 roku było to 70 proc., a w 2023 to już 61 proc. No Fluff Jobs publikuje podsumowanie pierwszego kwartału 2023 roku w branży IT.

Spadek liczby ogłoszeń oferujących pracę zdalną

Jeszcze w I kwartale 2022 udział ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej na portalu No Fluff Jobs wynosił 70,7 proc., po czym zaczął sukcesywnie maleć: pod koniec roku (IV kwartał) spadł do 64,3 proc., a w I kwartale 2023 roku tylko 61,3 proc. ogłoszeń oferowała pracę z domu. W I kwartale 2022 roku praca stacjonarna pojawiła się w 23,9 proc. ogłoszeniach, a rok później – w co czwartej ofercie (24,3 proc.). Natomiast tryb hybrydowy w ciągu roku zwiększył swój udział z 5,3 proc. do 14,3 proc.

Trend przechodzenia z pracy zdalnej na pracę stacjonarną lub hybrydową widać już wyraźnie za oceanem. Firmy, które w pandemii przeszły na tryb zdalny, zaczynają wprowadzać politykę „powrotu do biur”, mowa m.in. o takich graczach jak Twitter, Snap, Disney czy Apple. Jednocześnie widzimy, że dalej utrzymuje się trend „dane nową ropą”, bo w czasach zwolnień i tzw. „hiring freeze” kategorie, które zaliczyły największy wzrost liczby ogłoszeń, to te związane z danymi. Dostrzegamy także powoli następującą stabilizację, ofert dla programistów(-ek) nie przybywa już tak gwałtownie, jak miało to miejsce w okresie pandemii, co wcale nie zmienia faktu, że luka kadrowa jest wciąż ogromna, a oferty dla osób zajmujących się kodowaniem wciąż stanowią największą grupę ofert zamieszczanych na portalu No Fluff Jobs – komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Branża IT wciąż odnotowuje wzrosty wynagrodzeń 

Branża IT wciąż odnotowuje wzrosty wynagrodzeń. Porównując pierwszy kwartał 2022 roku i analogiczny okres w 2023 roku, widzimy, że specjaliści(-ki) w tym obszarze zarabiają więcej. W przypadku kontraktów (B2B) na początku zeszłego roku była mowa o pensjach na poziomie od 15 do 21 tys. złotych netto + VAT, a w 2023 już od 16,8 do 23,6 złotych netto + VAT. Natomiast przy umowie o pracę pracownicy(-czki) IT zarabiali w pierwszym kwartale 2022 roku od 11 do 17 tys. złotych brutto, a w 2023 roku od 12 do 17,5 tys. złotych brutto.

Mniejsza liczba ogłoszeń dla kategorii Frontend i Backend, wzrost dla Big Data i Business Analyst

W zestawieniu danych No Fluff Jobs widać również zmiany zapotrzebowania na poszczególne specjalizacje. W pierwszym kwartale 2023 roku udział ofert w kategorii Frontend spadł o 5,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W przypadku Backendu spadek wyniósł 4,2 p.p. Z kolei wzrosła popularność ogłoszeń z kategorii Big Data (+ 2,4 p.p.) oraz Business Analyst (+ 2,2 p.p.).

Mediana dolnych i górnych widełek w pierwszym kwartale 2023 roku dla wyżej wymienionych kategorii to odpowiednio: Frontend – przy B2B od 18 do 25 tys. netto + VAT, przy UoP od 15 do 21 tys. złotych brutto; Backend – przy B2B od 18 do 26 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 14 do 20 tys. złotych brutto; Big Data – przy B2B od 20,2 do 28,6 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 16,5 do 23 tys. złotych brutto oraz Business Analyst – przy B2B od 16,8 do 22 tys. złotych netto + VAT, a przy UoP od 12 do 18 tys. złotych brutto.

 

Źródło: Informacje prasowe