Zysk netto polskich przedsiębiorczyń z największym przychodem wzrósł w ciągu roku z 5,6 mld zł do ponad 10 mld zł

Z nowych danych Dun & Bradstreet Poland wynika, że firmy prowadzone przez kobiety wykazały w najnowszych sprawozdaniach finansowych za 2022 rok 33-procentowy wzrost przychodów. Wzrost ich zysku netto plasował się natomiast na poziomie 78 proc. Firmy prowadzone przez kobiety stanowią na początku 2024 roku 27 proc. wszystkich firm zarejestrowanych w naszym kraju. Kobiety dominują w sektorach produkcji odzieży, pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej. Analiza promuje przedsiębiorczość Polek, a powstała w ramach XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – najstarszej i największej inicjatywy, która nagradza i nagłaśnia sukcesy przedsiębiorczych Polek. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 20 stycznia br.

Na zlecenie konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland dokonała podsumowania danych m.in. z wpisów do KRS z 2023 roku oraz analizy finansowej przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Uwzględniono w niej dane z 2021 i 2022 roku, blisko 1,5 tys. firm z największym przychodem za 2022 rok, w których kobieta była prezesem lub w 100 proc. właścicielem przedsiębiorstwa. Analizowane firmy podzielono na dwie grupy: małe i średnie przedsiębiorstwa z przychodem od 5 do 50 mln i duże firmy powyżej 50 mln złotych.

33-procenowy wzrost przychodu firm prowadzonych przez kobiety

Uwzględnione w analizie finansowej firmy prowadzone i zarządzane przez kobiety w 2022 roku wykazały ponad 127,5 mld złotych przychodu, a w 2021 roku – 95,6 mld złotych przychodu, co stanowi ponad 33 proc. wzrost. Zysk netto poddanych analizie podmiotów zwiększył się z 5,6 mld w 2021 roku do ponad 10 mld w 2022 roku, co stanowi wzrost na poziomie 78 proc.

Na czele co piątej firmy zarejestrowanej w Polsce stoi prezeska

Z kolei z danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że znaczenie firm należących do Polek w przeciągu ostatniego roku nie spadło – biznesy prowadzone przez kobiety stanowią nieco ponad 27 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Prezeski stanowią już 21,7 proc. kierujących firmami w Polsce, natomiast członkinie w zarządach polskich firm stanowią 27,6 proc. W obu przypadkach jest to wzrost w porównaniu do ubiegłego roku na poziomie 1,6 proc.

W firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych kobiety coraz częściej zajmują kluczowe stanowiska – jako prezeski kierują 6 proc. firm (wzrost o 0,8 proc. w przeciągu roku) i są członkami zarządów 18,5 proc. firm (wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 2,2 proc.).

– Polki mimo niełatwej sytuacji na rynku po raz kolejny udowadniają swoją przedsiębiorczość, ale też pokazują, że łatwo się nie poddają i z odwagą oraz niesłabnącą siłą są aktywne w biznesie. DPD Polska od dawna realizuje program zrównoważonego rozwoju Driving Change, promujący m.in. innowacyjność i przedsiębiorczość. Chcemy wspierać i wyróżniać najciekawsze firmy prowadzone przez kobiety, które szczególnie zasługują na miano Biznesu Roku, stąd też kolejny rok z rzędu możemy szczycić się mianem Partnera konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – mówi Aneta Gasparska, Kierownik Marketingu w DPD Polska, Partnera w kategorii Biznes Roku.

Podwojenie zysku netto wśród małych firm prowadzonych przez kobiety

Analiza finansowa 1,5 tys. firm z największym przychodem według sprawozdań finansowych pokazała, że podmioty z grupy małych i średnich przedsiębiorstw z rocznym przychodem nieprzekraczającym 50 mln złotych w porównaniu do dużych firm rozwijały się szybciej i bardziej dynamicznie. Mniejsze biznesy na przestrzeni ostatnich lat wykazały także większą dynamikę sprzedaży i zysku. W latach 2021-2022 przychód firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw był większy o 34,3 proc., a firm dużych – o 33 proc. Małe firmy kierowane przez kobiety na przestrzeni dwóch ostatnich lat podwoiły swój zysk netto.

Z kolei z najnowszych danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że kobiety najczęściej prowadzą mikroprzedsiębiorstwa (od 1 do 9 pracowników) – w tym segmencie obecnie należy do nich 27 proc. biznesów zarejestrowanych w Polsce. W przypadku małych firm, zatrudniających od 10 do 50 pracowników, ten odsetek wynosi 23 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw średnich (50-250 pracowników) odsetek właścicielek firm wynosi 15,5 proc., a firm dużych, z ponad 250 pracownikami – jedynie 13,4 proc.

Kobiety świetnie sobie radzą na rynku mikroprzedsiębiorstw, z powodzeniem pomnażają zyski i poszerzają zakres swoich usług oraz liczbę obsługiwanych klientów. Obserwujemy, że z czasem te kobiece firmy zatrudniające kilku pracowników, stają się coraz prężniej działającymi biznesami, z szerszym zakresem usług. Obserwowanie tej metamorfozy, jaką przechodzą przedsiębiorczynie biorące udział w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, jest doświadczeniem bardzo inspirującym – mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska, Partnera w kategorii Mikrobiznes.

Kobiety z województwa śląskiego ponownie najbardziej przedsiębiorczymi Polkami

Analiza danych Dun & Bradstreet Poland wskazuje, że w 2023 roku po raz kolejny najbardziej aktywne biznesowo były kobiety z województwa śląskiego. Obecnie należy do nich 31 proc. śląskich firm. Na drugim miejscu znajduje się województwo zachodniopomorskie (29,7 proc. firm w rękach kobiet), a na trzecim – świętokrzyskiego (29,6 proc. kobiecych biznesów).

Branże, w których ponad połowa firm zarejestrowanych w Polsce należy do kobiet to produkcja odzieży (56,8 proc.), pomoc społeczna (ok. 55,5 proc.), opieka zdrowotna (52 proc.) czy pozostała indywidualna działalność usługowa (50,7 proc.).

Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych w XV edycji BWR

Ogromnie nas cieszy niemalejące zainteresowanie konkursem Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Polki stale podbijają nowe branże, dlatego też w tej edycji pojawiły się nowe kategorie konkursowe, które wyróżnią najciekawsze kobiece inicjatywy w nowych obszarach. Co roku otrzymujemy prośby o przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, również tym razem nie pozostajemy na te głosy obojętne. Nowy rok jest dla wielu przedsiębiorczyń czasem podsumowań, nowych postanowień, chęci rozwijania swojej firmy. Zapraszamy do wypełniania zgłoszeń konkursowych, które przyjmujemy jeszcze do 20 stycznia – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. Od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostało wydłużone do 20 stycznia 2024 roku.

źródło: informacje prasowe