Usługi IT w nowej odsłonie – jaka przyszłość czeka sektor IT w dobie pracy hybrydowej?

Usługi IT w nowej odsłonie – jaka przyszłość czeka sektor IT w dobie pracy hybrydowej?

Wymagania wobec działów IT w firmach i organizacjach od lat nieustannie rosną. Cyfryzacja, nowe wyzwania związane z hybrydowym środowiskiem pracy i kwestiami zrównoważonego rozwoju – wszystkie stały się częścią naszej codzienności. To, co brzmi jak „kwadratura koła” w obliczu niedoboru specjalistów IT i napiętych budżetów, można osiągnąć tylko strategicznie, koncentrując się na własnych kompetencjach. Szczególnie pomocne w optymalizacji zarządzania urządzeniami końcowymi w środowisku hybrydowym jest ścisłe partnerstwo z dostawcami technologii i producentami zorientowanymi na rozwiązania, których usługi można elastycznie dostosować do różnych istotnych procesów.

 Birgit Adrion,

Dyrektor Działu Services & Solutions na Europę Środkową i Wschodnią w HP

Niedobór wykwalifikowanych pracowników to stale pogłębiający się problem. Według badań, trwa walka o ekspertów, która jest ogromnym wyzwaniem: około 70% dyrektorów IT twierdzi, że brak odpowiednich pracowników uniemożliwia im sprostanie wyzwaniom cyfrowej transformacji. I wciąż nie widać światełka w tunelu. Wręcz przeciwniewedług IDC, aż 90% firm na całym świecie odczuje niedobór wykwalifikowanych pracowników IT do 2025 roku. Również Unia Europejska szacuje, że do 2030 roku w państwach członkowskich UE będzie brakować około 8 milionów specjalistów IT. Oprócz braku personelu, według stowarzyszenia branżowego Bitkom, wysokie wymagania inwestycyjne i wymagany dodatkowy czas są głównymi czynnikami spowalniającymi cyfryzację gospodarki m.in. w Niemczech.

 Koncentracja na kluczowych kompetencjach to podstawa. Wyzwaniu temu można sprostać tylko poprzez jasny podział pracy i zwiększoną automatyzację zadań. Doskonałym przykładem może być oferta usług zorientowanych na rozwiązania zwłaszcza w zakresie czasochłonnego zarządzania flotą IT. Skupienie uwagi na swoich kluczowych możliwościach i angażowanie kompetentnych producentów IT lub partnerów do tych zadań nie tylko przynosi korzyści w zakresie bezpieczeństwa, jakości i szybkości, ale także udostępnia innowacyjne rozwiązania, takie jak zarządzanie aplikacjami specyficznymi dla użytkownika za pośrednictwem chmury. Dzięki temu pracownicy mogą być rozproszeni w sposób, który wnosi rzeczywistą wartość dodaną, koszty operacyjne mogą być planowane, a cenny kapitał może być inwestowany tylko tam, gdzie ma to ekonomicznie sens. Szczególnie poszukiwani są dostawcy usług, którzy dysponują kompleksową wiedzą w zakresie doradztwa, analiz i rozwiązań.

Zwykle wiele wewnętrznych zasobów jest zaangażowanych w obsługę urządzeń użytkowników końcowych niezależnie od tego, czy chodzi o systemy drukowania, komputery i nowoczesne systemy konferencyjne w średnich czy globalnie działających dużych przedsiębiorstwach. Jednak każdy, kto myśli tylko o znanych od dawna możliwościach organizowania napraw lub wymiany uszkodzonych urządzeń, ich akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych lub outsourcingu usług serwisowych, mocno nie docenia potencjalnych korzyści. Oferty takie jak wstępny wybór konfiguracji sprzętowych dostosowanych do potrzeb użytkownika także stał się standardem, któremu powinien być w stanie sprostać duży dostawca. To samo dotyczy zarządzania licencjami, automatycznych aktualizacji czy bezpośredniego dostarczania urządzeń do pracownika. Ale na rynku od dawna dostępne są też inne usługi, które zapewniają wzrost wydajności własnych procesów. Dzięki nim można osiągnąć ambitne cele w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, a także zwiększyć produktywność i zadowolenie pracowników.

Synergie, które można osiągnąć dzięki stosowaniu różnych usług w firmie, są początkowo ujawniane podczas wspólnych warsztatów dotyczących inwentaryzacji, analizy celów i rentowności. W kontekście dodatkowej analizy potrzeb, zachowanie użytkowania działów i typów użytkowników może być uwzględnione w decyzjach dotyczących odpowiednio skonfigurowanego sprzętu. W zależności od sytuacji i strategii danej firmy, w kolejnym kroku pojawiają się modele finansowania, wynajmu lub leasingu. Odciążają one budżety inwestycyjne i uelastyczniają wydatki operacyjne dzięki modelom rozliczeniowym opartym na potrzebach. W analizie zasobów coraz większą rolę odgrywa wykorzystanie sprzętu i kwestie bezpieczeństwa. W ramach polityki „zero-trust”, całe środowisko sprzętowe, tj. komputery stacjonarne, notebooki, systemy drukowania czy systemy konferencyjne, powinno być wyposażone w zintegrowane funkcje bezpieczeństwa. Obecnie ma to większe znaczenie niż kiedykolwiek, ponieważ duża część sprzętu
w hybrydowych środowiskach pracy jest stałe używana poza terenem firmy. Ponadto badanie przeprowadzone przez HP pokazuje, że 66% wszystkich użytkowników wykorzystuje swoje komputery również do prywatnych zastosowań. W hybrydowym środowisku pracy, aż 16% z nich pozwala innym osobom na dostęp do swoich laptopów. Obowiązkowy program strategii „zero-trust” obejmuje również niezależne od użytkownika monitorowanie sprzętu, które automatycznie zapewnia przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa firmy i instalowanie nowego firmwareu na urządzeniach.

Nowoczesne usługi sprzętowe oferują dziś jeszcze więcej. Potężne narzędzia dają menedżerom IT wgląd
w czasie rzeczywistym w aktualny stan floty drukarek i komputerów w dowolnym momencie. Zautomatyzowane oprogramowanie do monitorowania i analizy umożliwia wykrywanie ograniczeń wydajności lub konkretnych problemów sprzętowych na wczesnym etapie i w wielu przypadkach ich automatyczne rozwiązywanie w tle. Predykcja konserwacji lub wymiany także znacząco zwiększa produktywność i zadowolenie użytkowników. Jednocześnie zmniejsza się wysiłek i koszty, ponieważ
w dziale pomocy technicznej może być realizowanych mniej usługą związanych ze wsparciem.

Co więcej takie analizy umożliwiają świadczenie usług obliczeniowych i drukowania dokładnie tam, gdzie są one potrzebne. To nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale także opłaca się pod względem zrównoważonego rozwoju. I wreszcie, co nie mniej ważne: te metody analizy informacji dostarczają szczegółowych danych liczbowych na temat zużycia energii i jej oszczędności w ramach raportu
z certyfikatem ISO, który można płynnie zintegrować z raportami zrównoważonego rozwoju. Ponadto można znacznie wydłużyć żywotność notebooków chociażby dzięki ukierunkowanemu serwisowi – oprócz pozytywnych skutków w kwestii zrównoważonego rozwoju, prowadzi to do niemałych oszczędności ekonomicznych.

Liczby mówią same za siebie: pod względem oszczędności czasu pracy na obsługiwanie każdego komputera widać, że firmy o wysokim poziomie korzystania z usług znacznie zmniejszają swoje wydatki w porównaniu z firmami, które nie korzystają z takich opcji. Jak wykazało międzynarodowe badanie IDC przeprowadzone wśród menedżerów IT pod koniec 2022 roku ogólnie rzecz biorąc poprawa w całym łańcuchu procesów wynosi około 41%, a w poszczególnych obszarach, takich jak logistyka lub zarządzanie projektami, nawet około 50%. Wyniki te pokazują, jak partnerstwa związane z usługami zdecydowanie zwiększają przewagę działów IT nawet w trudnych czasach.

 

Źródło: Informacje prasowe