Transformacja światowej gospodarki w zielonym kierunku

Transformacja światowej gospodarki w zielonym kierunku

Postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się surowców energetycznych oraz stale rosnące procesy urbanizacyjne wymuszają transformację światowej gospodarki. Zielone technologie kształtują całe otoczenie gospodarcze i wpływają na modele prowadzenia działalności wszystkich firm. To już nie tylko element wzmacniający wizerunek firmy. Zielone technologie to obecnie dominująca gałąź współczesnej gospodarki o ogromnym potencjale rozwojowym. Czym są zielone technologie? Zielone technologie to energetyka przyjazna środowisku, efektywne magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, modernizacja przemysłu i energetyki, zrównoważona gospodarka surowcami i…

Więcej