Wzrosty udziałów w rynku procesorów AMD – raport Mercury Research za 3 kwartał 2023

Wzrosty udziałów w rynku procesorów AMD – raport Mercury Research za 3 kwartał 2023

Instytut Mercury Research odnotował, że w trzecim kwartale 2023 znacząco wzrósł udział AMD w rynku procesorów do serwerów, notebooków i komputerów stacjonarnych. W ciągu roku AMD zyskało odpowiednio w każdym z nich 5,8, 5,3 i 3,8 punktów procentowych i odpowiadało to wzrostowi o 1,7, 4,1 i 5,1 punktów procentowych dla przychodów wg szacunków AMD. Firma AMD potwierdza duże zapotrzebowanie na 3 i 4 generacji procesory AMD EPYC – w trakcie ogłoszenia ostatnich wyników finansowych odnotowano…

Więcej