Olbrzymia wiara w rozwój rynku krypto wśród Polaków

Olbrzymia wiara w rozwój rynku krypto wśród polskich użytkowników
Blisko 90% polskich użytkowników kryptowalut uważa, że perspektywy rozwoju tego rynku są bardzo pozytywne, a 75% zamierza zwiększyć skalę swoich inwestycji w krypto w bieżącym roku – wynika z badania przeprowadzonego na swoich polskich użytkownikach przez Binance, największą giełdę kryptowalutową na świecie i wiodący ekosystem blockchain.Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2023 roku za pomocą ankiety internetowej. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób. Wprawdzie wszyscy oni są użytkownikami jednej giełdy, ale ma ona ponad 50% udziału w całym rynku pod względem wartości dokonywanych tam transakcji. Wyniki tego badania dają nam zatem wiarygodny obraz tego kim są i w co wierzą polscy użytkownicy kryptowalut.

Inwestycje w kryptowaluty to męskie zajęcie
Z badań wynika, że w Polsce inwestowaniem w kryptowaluty zajmują się głównie mężczyźni w wieku od 26 do 45 lat (90.1%), z największą grupą respondentów w przedziale od 26 do 35 lat (35.6%). Blisko połowa z nich (47.9%) ma wyższe wykształcenie, a drugą największą grupą pod względem edukacji są osoby ze średnim wykształceniem (44.8%). 62.6% pracuje na etacie, 20.7% prowadzi własną działalność gospodarczą, 3.1% to studenci, a 7.1% jest bezrobotnych. Największa liczba respondentów pracuje w sektorze IT (15.5%), budownictwie (10.9%) oraz transporcie (10.1%).Głównym źródłem informacji na temat rynku kryptowalutowego jest dla nich internet (54.5%), a następnie znajomi lub rodzina (33.1%) oraz media społecznościowe (6%). Co ciekawe, wśród mediów społecznościowych, to YouTube jest wiodącym źródłem informacji na temat kryptowalut (36.3%), a następnie Twitter/X (15.8%) oraz Telegram (13.7%).

Inwestycje w krypto – nowe hobby od czasów pandemii
Wyniki badania pokazują, że 32.8% respondentów zainwestowało po raz pierwszy w kryptowaluty między 2020 a 2021 rokiem, a 16.5% w 2022 roku. Oznacza to, że niemal połowa zainteresowała się kryptowalutami w okresie pandemii. Osób z doświadczeniem przekraczającym 10 lat jest bardzo mało, bo zaledwie 4.9% respondentów dokonało pierwszej inwestycji między 2011 a 2013 rokiem.BTC jest nadal dominującym aktywem kryptowalutowym posiadanym przez polskich użytkowników Binance. Udział tej waluty w ich portfelu inwestycyjnym wynosi 17.6%, na drugim miejscu jest ETH (14.4%), a potem BNB (12.3%).Blisko 40% respondentów inwestycje w kryptowaluty traktuje jako swoje hobby, ale już niewiele mniejsza grupa (38.5%) przyznaje, że inwestuje przede wszystkim z chęci zysku. Wśród strategii inwestycyjnych dominuje „kupić i trzymać”, którą preferuje 57% ankietowanych użytkowników. Z kolei 8.7% używa kryptowalut do płatności, 12.7% do handlu, a 15% do stakingu i pożyczania. 45.5% inwestuje miesięcznie w kryptowaluty do 1 tys. złotych, 14.7% między 2-10 tys. zł, a 36.52% nie dokonuje inwestycji regularnie.Najwięcej, bo aż 40% respondentów zdecydowało się w 2023 roku zainwestować w kryptowaluty wierząc w ich dobre perspektywy wzrostu (40%). Impuls do nabycia kryptowalut w zeszłym roku wynikał także ze spadku cen BTC, co potraktowali jako okazję inwestycyjną (21.5%). Co ciekawe, 10.7% respondentów podało brak zaufania do tradycyjnego systemu finansowego i gospodarczego jako swój powód inwestycji.Ponad 75% respondentów planuje kontynuować inwestycje w kryptowaluty w 2024 roku, a blisko 20% nie wyklucza tego. Dla niemal jednej trzeciej (31,8%) będzie to jedyna działalność inwestycyjna. Nieco większa grupa (39,3%) planuje jednocześnie inwestować również w tradycyjny sposób.
Przyszłość krypto oczami polskich użytkowników
Z badań Binance wyłania się obraz użytkowników, którzy głęboko wierzą w bardzo pozytywny lub pozytywny (86,6%) scenariusz wydarzeń na rynku kryptowalutowym. 64.3% respondentów jest także pewnych niezawodności kryptowalut, podczas gdy tylko 2.5% nie ma zaufania do kryptowalut.Ciekawe wyniki przyniosły także odpowiedzi na pytanie o to, czy depozyty kryptowalutowe mogą zastąpić lokaty bankowe w przyszłości. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 26% respondentów, a 43% przyznało, że jest to możliwe. Ponad 55% respondentów uważa też, że kryptowaluty są niezbędne dla rozwoju gospodarczego, podczas gdy 13% nie dostrzega takiego wpływu.“Z ogromną przyjemnością obserwujemy optymizm emanujący od polskich użytkowników kryptowalut, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu technologią kryptografii i blockchainem. Ten wzrastający entuzjazm wobec kryptowalut i ich szerokie zastosowania świadczą o tym, jak aktywa cyfrowe stają się częścią naszego codziennego życia. W miarę jak Europa przejmuje inicjatywę w tworzeniu bezpiecznego i skoordynowanego środowiska dla branży przez przyjęcie unijnej dyrektywy MiCA, jasne staje się, że Polska aktywnie przewodzi wdrożeniu aktywów cyfrowych na szeroką skalę” – powiedziała Katarzyna Wabik, Country Manager Binance Poland.

źródło: informacje prasowe