Jakie programy dotacyjne dla deep-tech? Zasady kwalifikacji do EIC Accelerator?

Rozwijasz innowacje oparte na deep-tech? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do wsparcia dotacyjnego w EIC Accelerator!

 

Deep-tech koncentruje się na tworzeniu technologii przełomowych dla świata. Startupy działające w tym obszarze mają szansę otrzymania dotacji na realizację swoich projektów, pokrywających nawet do 100% kosztów, dzięki programom takim jak EIC Accelerator. Jakie wymagania stawia przed kandydatami podmiot oferujący wsparcie finansowe? Sprawdźmy.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie dotacyjne?

 

EIC Accelerator jest programem przeznaczonym w szczególności dla innowatorów podejmujących projekty o bardzo wysokim ryzyku, dużym wpływie na społeczeństwo oraz potencjale do transformacji rynku. Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o wsparcie dotacyjne?

 

Skala innowacyjności projektu

Podstawowym kryterium jest innowacyjność na skalę światową. Największe szanse na uzyskanie dotacji mają projekty przełomowe w swoim obszarze, cechujące się wysokim poziomem ryzyka technologicznego, biznesowego i finansowego oraz wysokim potencjałem rozwojowym i skalą wpływu (ang. impact), co jest charakterystyczne dla większości projektów w branży deep-tech. Przy składaniu wniosku do EIC Accelerator warunkiem podstawowym jest posiadanie technologii lub rozwiązania na co najmniej 5. poziomie gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level, TRL).

 

Status przedsiębiorstwa oraz jego kwalifikowalność

Regulamin konkursu EIC Accelerator określa kategorię przedsiębiorstw, które mogą startować w konkursie – aplikację mogą składać przede wszystkim MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz small mid-caps (spółki zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników). Firmy muszą aplikować o wsparcie samodzielnie, nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum. Na tym kryteria kwalifikowalności do programu się jednak nie kończą.

 

– W przypadku EIC Accelerator o dofinansowanie mogą aplikować podmioty, które dysponują przełomową technologią na min. TRL5 i w dużym uproszczeniu potrzebują już tylko demonstracji, pilotażu i/lub walidacji rozwiązania, by wdrożyć je na rynku i szeroko wyskalować – wyjaśnia Jakub Żbikowski z Grupy Innology, wspierającej spółki deep-tech w aplikowaniu o środki unijne na badania, rozwój i innowacje.

 

Minimalna i maksymalna kwota inwestycji

W EIC Accelerator można otrzymać wsparcie zarówno w formie grantu (kwota dofinansowania wynosi do 2,5 miliona euro – 70% kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych na prace rozwojowe nad produktem czy przygotowanie do wdrożenia), jak i komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe w wysokości 0,5-15 milionów euro, przeznaczone na komponent wdrożeniowy/powdrożeniowy, czyli komercjalizację i skalowanie rynkowe).

 

Obszary tematyczne

Największą szansę na otrzymanie wsparcia dotacyjnego z programu EIC Accelerator mają przede wszystkim projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym, przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczeństwa.

 

Program EIC Accelerator oferuje dwie możliwości aplikowania. W ścieżce „Open” kandydaci mogą samodzielnie określić temat, w ramach którego składają wniosek. Druga ścieżka – „Challenges” – wspiera przedsiębiorstwa opracowujące rozwiązania w ramach wskazanych odgórnie strategicznych obszarów tematycznych. W 2023 r. wyzwaniami takimi były m.in. biomarkery nowotworowe czy komponenty półprzewodnikowe i kwantowe – wyjaśnia Jakub Żbikowski.

 

Skąd mieć pewność, czy projekt kwalifikuje się do EIC Accelerator?

 

 

Nawet najbardziej obiecujący projekt może otrzymać dotację wyłącznie wówczas, gdy w doskonałym stopniu spełnia wszystkie kryteria określone w regulaminie naboru. Aby zwiększyć szanse na powodzenie w otrzymaniu dotacji w programie EIC Accelerator, można skorzystać ze wsparcia specjalistycznych podmiotów prowadzących krok po kroku przez wszystkie działania niezbędne do prawidłowego złożenia aplikacji.

 

W Innology do tej pory skutecznie wsparliśmy w pozyskaniu dotacji przedsiębiorstwa rozwijające przełomowe projekty deep-techowe w wielu branżach, m.in . Biotech i Clean-Tech. Dzięki specjalistycznej ocenie kwalifikowalności i potencjału projektów, ocenie potencjału innowacyjnego, rynkowego i ludzkiego oraz wykonalności technologicznej i finansowej wspólnie dostosowywaliśmy aplikację konkursową do wymagań programu, co przełożyło się na sukces w postaci uzyskania wsparcia finansowego – wymienia ekspert.

 

Opracowując profesjonalną strategię działania oraz przystosowując projekt do wymagań wybranego programu europejskiego, możesz zweryfikować kwalifikowalność swojej firmy i projektu do wsparcia dotacyjnego oraz szanse na uzyskanie funduszy unijnych.

 

źródło: informacje prasowe