Cisco Broadband Survey 2023: użytkownicy chcą Internetu bezpiecznego i przyjaznego środowisku

Najważniejsze informacje:

  • Nowe oczekiwania konsumentów zmieniają ekonomikę i sposoby zastosowania Internetu. Obecnie ponad połowa konsumentów na świecie i w Polsce oczekuje podłączenia do Internetu inteligentnych urządzeń AGD, systemów oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia czy urządzeń zarządzających zużyciem energii lub wody, a sieci szerokopasmowe muszą być skalowane, aby to umożliwić.
  • Rosnąca zależność od łączy szerokopasmowych w codziennych zadaniach oznacza jednak, że podczas gdy szybkość łącza jest dla Polaków priorytetem w przypadku jego wymiany lub modernizacji, bezpieczeństwo jest teraz tuż za nim.
  • Istotnym czynnikiem przy wyborze łącza internetowego jest jego wpływ na środowisko: 3/4 respondentów jest gotowych zapłacić więcej za łącza szerokopasmowe o niższym śladzie węglowym. Z drugiej strony, niemal połowa badanych z Polski stwierdziła, że rosnące koszty życia miały istotny wpływ na ich wydatki na usługi internetowe.

Najnowsze badanie Cisco Broadband Survey* wskazuje na nowe oczekiwania konsumentów, które zmieniają ekonomikę i obszary zastosowania Internetu. Z jednej strony nadal ważne są tradycyjne oczekiwania użytkowników Internetu dotyczące jego szybkości i niezawodności, przy rosnącym znaczeniu cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług chmurowych. Z drugiej strony, użytkownicy zaczynają przykładać coraz większą wagę do takich aspektów, jak możliwość wykorzystania posiadanych łączy do obsługi urządzeń w ramach Internetu Rzeczy, ale także do tego, jaki generują one ślad węglowy. Badanie przeprowadzono wśród pracujących użytkowników Internetu z 12 krajów regionu EMEA, w tym z Polski.

Efektywna łączność, ale nie kosztem planety (i z uwzględnieniem kosztów życia)

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Cisco wynika, że użytkownicy coraz częściej biorą pod uwagę wpływ Internetu na środowisko. 65 proc. ogółu badanych przejmuje się jego śladem węglowym, przy czym największe zainteresowanie tą kwestią wykazują młodzi ludzie w wieku 18-24 lat (73 proc.). Odsetek Polaków, dla których kwestia ta ma znaczenie jest niższy i wynosi 53 proc.

Istnieje jednak szansa na bardziej ekologiczne jutro: 77 proc. osób (75 proc. z Polski) byłoby skłonnych zapłacić więcej za łącze szerokopasmowe o najniższym możliwym śladzie węglowym (pod warunkiem zachowania jakości łącza), z czego 27 proc. globalnie (18 proc. w Polsce) jest gotowa zapłacić o co najmniej 20 proc. więcej.

Potwierdza to szerszy trend rynkowy, wykazany w ankietach przeprowadzonych w 2019 r. przez firmę Nielsen i w 2022 r. przez Globescan, wskazujących na powszechną świadomość konsumentów na temat wpływu używanych przez nich produktów na środowisko oraz oczekiwania wobec firm dotyczące podjęcia przez nie działań minimalizujących ich negatywny wpływu na planetę.

Z drugiej strony, niemal połowa użytkowników z Polski wskazuje, że rosnące koszty życia miały wpływ na ich wydatki na Internet, choć wpływ ten był wyraźnie mniejszy niż w pozostałych krajach objętych badaniem. I tak, niemal 19% Polaków (vs. 21% ankietowanych w EMEA) zmieniła łącze na tańsze; 12% Polaków (vs. 14 % w EMEA) miało problemy z opłaceniem rachunków za Internet; 18% Polaków (vs. 23% w EMEA) nie było stać na wymianę łącza na szybsze, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne, a 10% Polaków (vs. 16% w EMEA) anulowało subskrypcję usług streamingowych. 49% Polaków (vs. 37% w EMEA) stwierdziło natomiast, że rosnące koszty życia nie miały żadnego wpływu na ich wydatki związane z Internetem.

Bezpieczeństwo coraz ważniejsze

Równolegle z rosnącymi obawami o środowisko z jednej strony, a kosztami życia z drugiej, wzrost popularności pracy hybrydowej i zacieranie granic pomiędzy życiem zawodowym i osobistym pracowników niesie ze sobą nowe zagrożenia dla domowych łączy. Mimo iż większość użytkowników korzysta z nich także do pracy, to głównym sposobem ich zabezpieczenia pozostają hasła. Stosuje je ponad połowa ankietowanych z całego regionu EMEA (53 proc.). W Polsce ten odsetek sięga 61 proc.

Z drugiej strony, zaledwie jedna czwarta ankietowanych włącza zaporę sieciową routera. Tyle samo osób sprawdza dostępność aktualizacji swojego sprzętu i oprogramowania – tutaj nieco lepiej od średniej dla EMEA wypadają Polacy, robi tak 1/3 ankietowanych. To wciąż niewiele, zwłaszcza w zestawieniu z wcześniejszymi badaniami Cisco, które wykazały, że 55% polskich użytkowników Internetu martwi się, że cyberprzestępcy zhakują ich urządzenia.

Chęć posiadania szybszego łącza jest głównym czynnikiem dla 40 proc. osób planujących modernizację usługi internetowej w ciągu najbliższego roku (44 proc. w przypadku ankietowanych z Polski).  Bezpieczeństwo to kolejny najważniejszy aspekt. 38 proc. użytkowników Internetu z regionu EMEA, planujących modernizację swoich usług internetowych w ciągu najbliższego roku weźmie pod uwagę poziom bezpieczeństwa przy wyborze łącza szerokopasmowego. W Polsce na ten aspekt wskazało 43 proc. osób.

Coraz większa cyfryzacja naszego życia

Ponieważ liczba urządzeń IoT online rośnie z miliardów do bilionów, rośnie również zapotrzebowanie na przepustowość i moc obliczeniową do analizy wszystkich wytwarzanych przez nie danych. Według badania Cisco Broadband Survey nic nie wskazuje na spowolnienie tego trendu. Konsumenci akceptują zmianę w kierunku inteligentniejszego, cyfrowego życia. Ponad połowa ankietowanych konsumentów wyraziła pozytywne opinie na temat nowych sposobów łączenia ich domów i życia z Internetem, takich jak inteligentne urządzenia AGD, smartwatche, inteligentne systemy oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia czy urządzenia zarządzające zużyciem energii lub wody.

„Szacuje się, że ślad węglowy Internetu i sektora ICT odpowiada za około 3 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych, a ponad połowa tej emisji pochodzi z infrastruktury sieciowej i centrów przetwarzania danych. Misją Cisco jest budowa Internetu Przyszłości realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Oprócz stale ewoluującego i rozszerzającego się krajobrazu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, musimy radzić sobie z rosnącym zagrożeniem związanym ze zmianą klimatu. Priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w infrastrukturze szerokopasmowej ma zatem kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej”, powiedział Gordon Thomson, wiceprezes Cisco ds. dostawców usług internetowych regionie EMEA.

„Stare porzekadło technologiczne >>szybciej, taniej, lepiej<< od dawna nie jest aktualne. Teraz chodzi o upraszczanie rozwiązań i budowanie sieci, które mogą napędzać globalną łączność i wzrost gospodarczy, ułatwiając i chroniąc cyfryzację i automatyzację codziennych czynności, a wszystko to przy świadomości naszego wpływu na przyszłość naszej planety” – dodał Gordon Thomson.

 

źródło: informacje prasowe