Bank Pocztowy i Fundacja Primum Auxilium będą promować udzielanie pierwszej pomocy

Bank Pocztowy został pierwszym Sponsorem lubelskiej Fundacji Primum Auxilium, autora koncepcji edukacyjnej strony internetowej z instrukcją pierwszej pomocy.
W ramach wzajemnej współpracy Fundacja przeszkoli pracowników Banku Pocztowego z zakresu pierwszej pomocy. Według różnych statystyk szczególnie w czasie wakacji obserwuje się zwiększoną liczbę zdarzeń zdrowotnych takich jak omdlenia, zawały czy udary. Dzięki nabytym umiejętnościom pracownicy Banku Pocztowego będą mogli, w razie potrzeby, odważniej i skuteczniej reagować w takich niebezpiecznych sytuacjach.

 

Fundacja Primum Auxilium jest w trakcie tworzenia pierwszego w Polsce Centrum Pierwszej Pomocy, w którym wykwalifikowani ratownicy będą szkolić i objaśniać zasady niesienia pomocy na miejscu zdarzenia. Jak należy zrobić to bezpiecznie i we właściwej kolejności ma wyjaśniać powstająca edukacyjna strona internetowa – potrafiszpomoc.pl. Zawiera ona szczegółowy schemat postaw, które pozwalają na ratowanie ludzkiego życia przed przybyciem zespołów ratownictwa medycznego. Strona ta jest obecnie w rozbudowie i zyskuje nowe funkcjonalności.

 

– Bank Pocztowy jest częścią tego projektu, zapewniając wsparcie finansowe w tak ważnym aspekcie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia. W ramach obopólnej współpracy Pracownicy Fundacji przeszkolą Pracowników Banku Pocztowego w zakresie pierwszej pomocy i używania AED. Będzie to tzw. basic life suport, czyli szkolenie oparte na zajęciach praktycznych
z podstaw ratowania życia. Zajęcia zostaną zrealizowane w dwóch siedzibach Banku –
w Warszawie i Bydgoszczy. To ważne, że Bank zaangażował się w projekt, który promuje pierwszą pomoc szczególnie teraz.
W trakcie wakacji bardzo często dochodzi do niespodziewanych, niebezpiecznych sytuacji – omdleń, zawałów czy udarów. Po przebytym szkoleniu Pracownicy Banku Pocztowego będą potrafili odpowiednio zareagować w takiej sytuacjimówi Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku Pocztowego.

 

– Pierwsza pomoc to szalenie ważny temat, bo mający bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie
i życie. Jednocześnie wciąż w tym obszarze jest bardzo wiele do zrobienia, a naszą ambicją jest stworzenie pierwszego w Polsce Centrum Pierwszej Pomocy. Ogólnodostępnego miejsca, które będzie edukowało w powyższej dziedzinie wszystkich i bezpłatnie. Każdy krok, jak ta nawiązana właśnie współpraca z Bankiem Pocztowym, skutecznie wpływa na szerzenie wiedzy z zakresu ratowania życia i przybliża nas do tego celu
– mówi Sławomir Zonik, prezes Zarządu Fundacji Primum Auxilium.

 

Bank Pocztowy jest pierwszym Sponsorem, a jednocześnie jednym z ponad 30 Partnerów, projektu Potrafiszpomoc.pl. Fundacja Primum Auxilium powstała w 2020 roku. Największym zrealizowanym przez Fundację  przedsięwzięciem był udział w projekcie „Przedsiębiorcze dzieciaki”, organizowany przez Miasto Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Obecnie Fundacja pracuje nad stroną internetową z prostą instrukcją pierwszej pomocy – potrafiszpomoc.pl. Rozpoczyna się również proces tworzenia Centrum Pierwszej Pomocy co niebawem zaowocuje uruchomieniem wyjątkowej i długofalowej kampanii edukacyjnej, mającej zachęcić do niesienie pierwszej pomocy.

 

 

Źródło: Informacje prasowe