MI: Powstanie nowy terminal cargo w Kraków Airport

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Na Międzynarodowym Lotnisku Kraków Airport 19 czerwca 2023 r. podpisany został akt erekcyjny oraz wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego terminala cargo. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Inwestycje w infrastrukturę toczą się w całej Polsce: w infrastrukturze drogowej, kolejowej oraz lotniczej. Budowa nowego terminala cargo na lotnisku w Balicach zwiększy możliwości tego portu lotniczego i pozwoli mu w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowy terminal zlokalizowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 774, w odległości ok. 1 km od obecnego terminala cargo i terminala pasażerskiego. Obiekt będzie się składał z części biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5 600 m2 i kubaturze 39 000 m3 oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej.

W pobliżu nowego terminala zlokalizowany zostanie również nowy wjazd na teren portu lotniczego wraz z punktem kontroli bezpieczeństwa. W kompleksie, oprócz zwykłego frachtu cargo, obsługiwane będą mogły być także przesyłki wymagające specjalnych warunków. Ponadto przeniesione zostaną funkcje realizowane obecnie w istniejącym terminalu cargo przez Straż Graniczną oraz oddział celny. W celu usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa dojazdu do terminala cargo, w ramach inwestycji zostanie również wykonana przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 774.

Budowa nowego terminala cargo umożliwi zwiększenie obsługi cargo w krakowskim porcie lotniczym do 8 000 t/rok. Ponadto nowa lokalizacja terminala pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo wjazdu na lotnisko, a tym samym na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego.

Wykonawcą robót budowlanych w terminalu cargo jest firma Mostostal Warszawa. Wartość umowy to blisko 92 mln zł, a czas realizacji to 23 miesiące.

 

Źródło: Informacje prasowe