Kompetencje jutra, czyli przyszłość zaczęła się wczoraj

Jakich umiejętności potrzebuje młodzież, aby w przyszłości z sukcesem stawiać czoła wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata? Jak wspierać rozwój młodych ludzi, by poszerzali swoją wiedzę, a jednocześnie wzmacniali kompetencje społeczne? Postępująca automatyzacja i cyfryzacja oraz nieprzewidywalne otoczenie sprawiają, że w drugiej dekadzie XXI w. młodzi ludzie jak nigdy wcześniej potrzebują nowoczesnej edukacji.

Jak przygotować się na niespodziewane?

W erze automatyzacji i robotyzacji podział pracy pomiędzy ludźmi a maszynami gwałtownie się zmienia. Według raportu Future of Jobs1 przygotowanego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, dostępne dane z krajów odpowiadających łącznie za 80% światowego PKB, pozwoliły oszacować, że w pierwszej połowie lat 20. XXI wieku zniknie 85 mln miejsc pracy. Choć algorytmy efektywniej od człowieka wykonują coraz więcej zadań, eksperci z Davos przewidują, że powstanie 97 mln nowych stanowisk, wymagających zupełnie innych kompetencji.

Systematycznie maleć będą rynkowe zapotrzebowanie na siłę fizyczną i podstawowe zdolności poznawcze. Pożądani okażą się natomiast tacy pracownicy, którzy zapewnią organizacji wartość dodaną wykraczającą poza możliwości AI i zautomatyzowanych systemów. W cenie będą zatem: kompetencje technologiczne, społeczne i emocjonalne oraz umiejętność stawiania hipotez, proponowania i testowania rozwiązań, wyciągania trafnych wniosków i łączenia faktów z pozoru niepowiązanych. Priorytetem natomiast – gotowość do stałej adaptacji do zmieniającego się świata.

Aby wspierać rozwój kluczowych kompetencji przyszłości, konieczne jest oferowanie młodzieży nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Jednocześnie stajemy przed ogromnym wyzwaniem: jak uczyć czegoś, o czym jeszcze nie wiemy, że będzie nam potrzebne? W takich okolicznościach musimy zaszczepić w uczniach nawyk samodzielności w poszukiwaniu wiedzy i rozwiązań, a także przygotować do współpracy interdyscyplinarnej – komentuje Martyna Strupczewska, Kierownik programu ADAMED SmartUP.

W poszukiwaniu innowacyjności

Według raportu Innovation Index 20222 w czasie pandemii zarówno państwa, jak i biznes inwestowały rekordowe kwoty w badania i rozwój. W 2021 roku po raz pierwszy w historii opublikowano więcej niż 2 mln artykułów naukowych. Do najbardziej innowacyjnych branż należą farmacja, technologie medyczne, biotechnologie, elektronika, technologie informacyjne, inżynieria i automoto. Tymczasem według GUS3 w roku akademickim 2020/2021 tylko 4% polskich absolwentów ukończyło studia na kierunkach z grupy Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka, tyle samo z grupy Technologie teleinformacyjne. Co więcej, jak podaje OPI BIP4 w latach 2012–2020 zjawisko dropoutu występowało najczęściej wśród studentów kierunków ścisłych.

Wśród polskich licealistów nie brakuje pasjonatów nauk ścisłych, którzy od młodego wieku szukają odpowiedzi na wyzwania współczesności – przekonuje Martyna Strupczewska. – Uzdolniona młodzież potrzebuje jednak mentoringu i zewnętrznej motywacji, która wzmocni ich zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Co więcej, nauki ścisłe wymagają podejścia warsztatowego – młodzi przyrodnicy powinni uczyć się poprzez doświadczenia i obserwacje. Taka inwestycja w talenty zaprocentuje sukcesami z obszaru STEM.

Nowoczesny program stypendialny ADAMED SmartUP

Od niemal dekady Fundacja Adamed w ramach programu stypendialnego ADAMED SmartUP wspiera rozwój najzdolniejszych uczniów z całej Polski – umożliwia im pogłębianie zainteresowań badawczych pod okiem doświadczonych ekspertów w dziedzinach przyrodniczych oraz budowanie kluczowych kompetencji przyszłości.

Do udziału w projekcie Fundacji Adamed co roku zgłasza się kilka tysięcy uczniów – w ciągu 8 lat zarejestrowało się ich już blisko 60 tysięcy. Ich wiedza, ale przede wszystkim umiejętności analitycznego myślenia, ambicja i chęć do rozwoju są weryfikowane podczas kilkuetapowej rekrutacji. Dotychczas wyłoniono w niej już 400 talentów. Najbardziej uzdolnieni kandydaci biorą udział w innowacyjnym obozie naukowym ADAMED SmartUP. Młodzi naukowcy nie robią sobie latem przerwy od nauki – uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców oraz badaczy z najlepszych uczelni czy ośrodków akademickich w Polsce i na świecie, np. z Uniwersytetu Oksfordzkiego i w Cambridge czy Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Budują też cenne w przyszłości kompetencje miękkie: współpracują w grupie, uczą się krytycznego myślenia i skutecznej komunikacji. Co roku spośród uczestników obozu ADAMED SmartUP wybierani są laureaci nagrody głównej, którzy otrzymują pakiet konsultacji edukacyjnych. Umożliwiają im one dalszy rozwój umiejętności naukowych w indywidualnym toku, pod okiem mentorów z danej dziedziny. Najlepsi otrzymują od Fundacji dodatkowe wsparcie finansowe.

 

 

Źródło: Informacje prasowe