Innowacje w Technologii Smart Wi-Fi firmy Ruckus Wireless Pozwalają Osiągnąć Wi-Fi Calling Klasy Operatorskiej

Firma Ruckus Wireless, Inc. (NYSE: RKUS) zaprezentowała innowacyjne oprogramowanie Smart Wi-Fi, będące odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na oparte o protokół IP rozmowy głosowe przez Wi-Fi (Wi-Fi Calling) wysokiej jakości.
Innowacje technologiczne firmy Ruckus są zintegrowane jako standardowa funkcja wszystkich produktów Smart Wi-Fi i pomagają zapewnić krystalicznie czystą jakość głosu w technologii Wi-Fi Calling, w najbardziej wymagających środowiskach Wi-Fi. Nowości będą po raz pierwszy zademonstrowane podczas Mobile World Congress w Barcelonie (stoisko Ruckus – #5E41) i zostały już z sukcesem przetestowane razem z dwoma największymi amerykańskimi operatorami sieci komórkowej.
„Nasze innowacje poprawią niezawodność i jakość aplikacji Wi-Fi Calling, co umożliwi zarówno dostawcom usług, jak i przedsiębiorstwom, uzyskanie większej wartości infrastruktury Wi-Fi. “ – powiedział Dan Rabinovitsj, Chief Operating Officer w Ruckus Wireless. “Podczas, gdy sama technologia voice over Wi-Fi nie jest nowa, możliwość dostarczenia usługi operatorskiej tego typu to coś, co nie zostało dotychczas opanowane”.
Nowości firmy Ruckus w zakresie Wi-Fi Calling odpowiadają na kluczowe wymagania dotyczące roamingu i rozwiązań Quality of Service (QoS). Umożliwiają dwustronne rozmowy głosowe w czasie rzeczywistym i są w stanie sprostać szczegółowym wymaganiom operacyjnym sieci, zapewniając najwyższą jakość w technologii Wi-Fi Calling. Innowacje Ruckus Smart Wi-Fi obejmują szereg nowych możliwości, takich jak kontrola dostępu na bazie potencjału klienta, kontrolę dostępu multimediów (WMM Admission Control), directed roaming i automatyczną heurystykę przepływu pakietów. Dzięki integracji tych i innych innowacji w zakresie Smart Wi-Fi, organizacje mogą zapewnić optymalną wydajność komunikacji voice over Wi-Fi.
Wartość nowości firmy Ruckus, zapewniających wysokiej jakości usługi głosowe, została sprawdzona, gdy deweloperzy Republic Wireless, innowacyjnego mobilnego operatora komórkowego, napotkali w swojej korporacyjnej sieci Wi-Fi problemy z wydajnością, które istotnie wpływały na środowiska testowe. Firma zwróciła się do Ruckusa. “Jako pionier technologii ‘Wi-Fi First’ w smartfonach, wymagaliśmy od naszej sieci korporacyjnej najwyższej wydajności” – powiedział David Morken, współzałożyciel i prezes Republic Wireless. „Z Ruckusem mamy środowisko Wi-Fi, dzięki któremu nasi inżynierowie mogą dostarczać klientom nowe rozwiązania i usługi”.
Krystalicznie czysty głos przez inteligentniejsze Wi-Fi
Nowości technologiczne Ruckus dla Wi-Fi Calling klasy operatorskiej to szereg usprawnień, zaprojektowanych do optymalizacji roamingu i technologii QoS, we wrażliwych na opóźnienia wypadkach związanych z transmisją głosu. Najważniejsze innowacje to m.in.:
Automatyczna heurystyka QoS

Możliwość priorytetyzacji ruchu Wi-Fi Calling przez wgląd w typ usługi (ToS) przesłany przez smartfona w nagłówku IP lub przez wykorzystanie automatycznych mechanizmów heurystycznych przepływu pakietów, stale sprawdzających rozmiar i częstotliwość pakietów (zaszyfrowanych lub nie).
Kontrola dostępu w oparciu o przepustowość klienta

Jeśli zbyt wiele nowych urządzeń próbuje połączyć się z danych punktem dostępowym, dotychczasowi klienci mogą doświadczyć obniżenia jakości usługi. Aby upewnić się, że jakość dla dotychczasowych klientów zostanie utrzymana, punkty dostępowe Ruckus ZoneFlex™ mogą teraz uruchomić algorytm kontroli dostępu w oparciu o przepustowość i odmówić połączenia nowym urządzeniom klienckim. Pozwala to organizacjom utrzymać jakość usługi podczas okresów z dużym obciążeniem sieci.
Directed Roaming

Wykorzystując możliwości standard 802.11v, technologia directed roaming pozwala zapewnić ogólną wysoką jakość usługi dla całej sieci WLAN, przez kierowanie klientów do tych punktów dostępowych, które mogą zapewnić lepsze doświadczenia związane z Wi-Fi. Jeśli siła sygnału (RSSI) spadnie poniżej określonych progów, lub siły zdefiniowanej przez użytkownika, punkt dostępowy Ruckus ZoneFlex może automatycznie dostarczyć listę alternatywnych AP lub zalecić klientowi przeniesienie się do innego, bliższego AP. Rozwiązuje to problem urządzeń klienckich, które pozostawały podłączone do konkretnego punktu dostępowego nawet wówczas, gdy nie zapewniał on już najlepszego połączenia.
Wi-Fi Multimedia (WMM) Admission Control

WMM admission control zwiększa wydajność sieci Smart Wi-Fi firmy Ruckus dla przysyłanego w czasie rzeczywistym głosu i wideo, uniemożliwiając nadmierne wykorzystanie przepustowości. Dzięki temu, że urządzenie klienckie musi „zarezerwować” określoną wysokość ruchu przed podłączeniem się do punktu dostępowego Ruckus ZoneFlex, zarządzanie przepustowością każdego AP uwzględnia teraz obciążenie sieci i połączenia z poszczególnymi kanałami przed zezwoleniem klientowi na połączenie.
Połączone z technologią Ruckus BeamFlex™ , nowe technologie zapewniają niezbędną jakość usług do obsługi aplikacji Wi-Fi Calling. Przez skupienie i adaptowanie sygnałów Wi-Fi do najlepszej ścieżki sygnału, klienci mogą łączyć się z wyższymi prędkościami przesyłu danych i tracić mniej czasu na rywalizację o dostęp do jak najlepszego Wi-Fi. Zmniejsza to współzawodnictwo urządzeń klienckich o kanał RF i możliwość wystąpienia kolizji, utraty danych czy retransmisji pakietów (zwiększone opóźnienia) przez dynamiczne dostosowywanie wzorców anten dla każdego przesyłanego pakietu.
Ceny i dostępność
Innowacje Smart Wi-Fi dla technologii Wi-Fi Calling klasy operatorskiej są już dostępne w ramach aktualizacji oprogramowania firmware dla kontrolerów Smart WLAN Ruckus ZoneDirector™, Ruckus SmartCell™ Gateway (SCG) oraz virtual SmartCell Gateway (vSCG), a także punktów dostępowych ZoneFlex Smart Wi-Fi

Źródło: Informacja prasowa

Artykuł w dziale: News